වාසිය_bg

FEM පදනම සහ ආවරණය

  • ඇලුමිනියම් FEM පදනම සහ රැහැන් රහිත මයික්‍රෝවේව් සඳහා ආවරණය

    ඇලුමිනියම් FEM පදනම සහ රැහැන් රහිත මයික්‍රෝවේව් සඳහා ආවරණය

    Kingrun ඔබේ නිර්මාණ අවශ්‍යතා සහ වාත්තු අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අභිරුචිකරණය කරන ලද සම්පූර්ණ සේවාවක්, අති නවීන ඉංජිනේරු විසඳුම් පිරිනමයි.මෙයට විදුලි සංදේශන නිවාස, හීට්සින්ක්, ආවරණ, වාහන අභ්‍යන්තර කොටස් ආදිය ඇතුළත් වේ.ඔබගේ නිෂ්පාදන යෙදුම සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත කිරීමට අපි ඔබේ ඉංජිනේරු කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කරමු.